Struis

Struis speelt verschillende vormen van improvisatietheater. Bij improvisatietheater ligt er van tevoren geen verhaal vast. Geen van de spelers weet vooraf wat er precies gespeeld gaat worden. Struis werkt iedere voorstelling met een format. Dit is zoiets als een kapstok waaraan de scènes opgehangen worden. Dit geeft de spelers, maar ook het publiek enig houvast. Maar de rolverdeling, het begin, de verwikkelingen en het slot worden dus ter plekke verzonnen en gespeeld, meestal vanuit input van het publiek. Struis geeft gewoonlijk 2 tot 3 eenmalige voorstellingen per jaar. Omdat het geïmproviseerd wordt, is elke voorstelling anders. Voorstellingen vinden plaats in de Verkadefabriek. Meer informatie over de verschillende voorstellingen van de afgelopen jaren vind je hier. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws over Struis en onze voorstellingen? Meld je dan aan voor onze mailinglist.

Theater in zijn puurste vorm

Struis is opgericht in december 2007 door Ilse Sterk en Trude Verboom en is sinds 2009 een officiële stichting. Struis ziet improvisatie als de puurste vorm van spelen en theater maken. Het is de basis van alle toneelspel. Het betekent risico's nemen, durven falen en vertrouwen op jezelf en je creativiteit. Het kunnen inspelen op datgene wat in het hier en nu gebeurt, met of zonder inmenging van het publiek en dat theatraal vormgeven is de basis van Struis. Struis wil kennis en spelplezier overdragen en zodoende een platform creëren voor improviserend 's-Hertogenbosch en omstreken. Struis bestaat uit spelers die ervaring hebben als theaterspeler en affiniteit/ervaring hebben met improvisatietheater of theatersport. Wie de spelers van Struis zijn kun je hier zien.

Werkwijze

Struis onderzoekt de verschillende vormen en aspecten van improvisatietheater. Per werkperiode, die kan variëren tussen 3 en 5 maanden, wordt een spelvorm of format uitgewerkt. Het format wordt, met inbreng van de spelers, door het bestuur vastgesteld.

Aan de hand van het format wordt een lesprogramma opgesteld, dat gedurende de werkperiode toewerkt naar een voorstelling. Vanaf de aanvang tot ongeveer de helft van de werkperiode wordt het format tijdens de trainingen gezamenlijk verder uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat een speelbaar en interessant concept ontstaat. Tijdens deze periode worden de trainingen geleid door een van de spelers.

In de tweede helft van de werkperiode wordt in principe een regisseur aangesteld om het concept verder vorm te geven tot een uitvoerbare voorstelling. De regisseur wordt aangetrokken op basis van het specifieke format. Tijdens deze werkperiode worden de trainingen geleid door de regisseur. In deze stellen we een draaiboek op voor de voorstelling en wordt een werkverdeling bepaald.

Na de voorstelling begint, na een evaluatiemoment, een nieuwe werkperiode met een nieuw format. Indien nodig wordt er specifiek tijd besteed aan groepsvorming, vertrouwen en elementair (improvisatie)spel.